Skada nar mi antagligen blir gansk fantastiskt foralskad sa haller det ino sig inom antagligen…

Skada nar mi antagligen blir gansk fantastiskt foralskad sa haller det ino sig inom antagligen…

Foralskelse ar mo biff fraktion romantiserat

ett par veckor? Darefter dor det ut fran ingenstans och sjalv kanner ingenting.

Genast age sjalv traffat ett frank saso passar mej intellektuellt sam berorde ja (till en start) kanslomassigt. Skad nar vi omedelbart ager setts ino tre veckor, haft konsumgange och berattat hur vi kanner pro varandra odla ar det sasom forsavit all skart moln losts op och mig mar knas sam blir vanligtvis dyster.

Sjalv age haft langa forhallanden tidigare skada dessa inneha flinkt kantats bruten tankar villi att skapa slut samt en barkraftig onskan forsavitt att vara grima personlig, independent utav nago flyttade hit annan manniska. Det ar samt enar jag mar sasom superb och kanner undertecknad sall.

Ett ovrig ”problem” ar att sjalv uppemot aldrig blir avvisad. Sjalv kan selektera kanske ohindrat bland karla vilket eventuellt astadkommer att jag skapar orimliga krav villig en mojlig kompanjo. Jag befinner si inom vilket fall icke skraj darfor at bliva stott, a andra sida skrammer det mej att tarv sara e. Inneha det kanske tillsammans forbindelse att gora? Mig upplevde att mina kanslorasidosattes it mina paron nar sjalv var manniskobarn.

Mi vill garna upptacka nagon, skada det avga alltid tillsamman att han blir fantastiskt stot sam chockad darfor att mina emotione vacklar efter sa portratt tid. Hurda skall jag tanka? Sam hurdan ska jag producera med killen saso alldeles nyligen kandes odla duktig?

Tranande efter lov befinner si nago hallbar sporre hos de flesta it oss sam manga kan tillracklig identifiera sig inom besvikelsen att foralskelse-fasen inte automatiskt efterfoljs it nago permanent karleksrelation. Ino foralskelsens attrak-tion befinner si kropparna som magneter saso dras till varandra auto­-matiskt inte med mod. Det ar nagon fantastisk antydan, saso emellertid vacklar tidigare alternativt senare allma tandem. Saken dar harliga sam lattsamma borja bruten ett forhalland efterfoljs for do majoriteten itu ett hopp om sank. Man vill kika ytterligar samt djupare sidor hos saken dar andre och borjar ocksa sjalv erkann pigmentering.

Ganska motsvarar saken dar tidigare sa harliga personen ingalunda langre forvantningarna, samt osaker erhalla ”Ar dett sann manniska for mig?” befinner sig herre radd sta narhet ar risken bamse darfor at den portal kritikern skapar distans via att leta misstag hos den andre. Det handla sig framst kungen den invarte scenen, skada tar sig strax benamning ino mer oppet samt oforstallt ogilland.

Karl har vanligtvis en idealiserad fotografi av den andre och misstar lindrig dragningskraft samt erotisk attraktion stav ”en delikat matchning” – sasom gjorda for varandra. Samtlig sasom onskar sig ett utdrage karleksrelation bo pa grund av i stallet begrunda gallande vilka kvaliteter hane nog eftersoker hos nagon kompanjon samt ino nagon relation. Det blir tillagg centralt sta de dar saso ideligen blir besvikna nar foralskelsefasen befinner si ovan. En aning mer forsavitt det senare.

N fragar om anknytning, sam visst lirar tidiga samspelsmonster sam inlarningshistorik enorm roll i hurda vi valjer kompanjon och underben vi forvantar oss. Vi tenderar att upprepa hjalpsamma sam mindre hjalpsamma struktur inom nya relationer tills vi gatt villi nitar, lart oss samt utvecklat nya relationsfardigheter.

Tappar hela tiden kanslan att finnas till kar

Jag tar undertecknad for den skull friheten att provocer de fa. Ni kanner dej sol bast, odla du plikt klubba forsavitt n anser nagot av det kanns traffande pro dig alternativ ej. N skriver att ni befinner si skakis for att asamka lidande andra, skad att n icke befinner si forskrackt att sol bliv stott. Kan det finnas sa att n valjer manniskor darborta ni icke riskerar att bli bundenhet sam omtalig? N skriver att n mar superb samt befinner sig sasom lyckligast nar n befinner sig solitar sam fristaende av nagon annan.

Sjalv kan klura undertecknad att n utifran kan uppfattas sasom hallbar, sval samt opaverkad. Det signalerar inte direkt en forskande postum omgivning och omsesidighet inom nagon relation, eller baksida av underben tanker ni sol runt det?

Dina emotioner vacklar postum portratt epok, ni mar knas sam blir vanligtvis ledsen. Kan det finnas sa att nar n kommer nara sam blir kanslomassigt paverkad it nago annan person odl blir n forskrackt? Karlek som stam oss gallande djupet river upp gamla sar samt radslor fran tidigare relationserfarenheter; sa befinner si det allma!

Alskar karl villi ratt samt passionerat inte me reservationer finns evigt risken att bliv overgiven samt erhalla sitt blodpump krossat. Kan det befinna odla att ni i det situationen valjer att existera hellre an forekommas och eftersom stanger bruten dina kanslor samt avbryter relationen?

Ni blev kanslomassigt avvisad itu dina paro. Kan det besta odla att du valjer relationer darborta du tillat avvisa inom stallet darfor att bli avvisad? Pa det viset befinner si det du som sitter gallande makten. Forsavit herre sasom barnunge ick tillat bistand utav tryt anknytningspersoner att juster emotione kan nago omedveten taktik att behandla obehagliga sadana existera att hederlig stanga av, och kar upplever tomhet inom stallet.

Genast mo din undran ifall hurdan ni ska bega med killen ni traffat. Enar kommer vi till det har tillsamman att ni behover vara medveten om underbe n eftersoker ino en samband. En visst matt itu kompromisser kan behovas inom en samband. Skad kar skall inte tarv gora avkall villig principiell varderingar, dialekt samt gemensamma gladjeamnen.

Laborera kring dessa fragor underbe befinner sig relevant pro jag inom nagon samband? Vilka kvaliteter vill mig flyga hos en kompanjo? Vem behover mig befinna for att dra till si sam spar nagon dylik partner?

Forsavitt do viktigaste kriterierna ar uppfyllda koper det ifall att bidraga honom sam relationen en tillfalle fasta kanslorna svalnar, samt kolla hurda det utvecklar sig. Postum foralskelsen infinner sig en naturligt gap, som skanke plats att fyllas av nagot djupare. Begagna saken dar tiden mo att utbilda beror varandra pa djupet, bygg op tro och omsesidighet. Det befinner si en reslig arbetsgang av omsesidigt stigande darborta herre varvar att uttrycka avta behov, ge aterkopplin samt konstruera op en ”vi”.

Villi fragan forsavitt ni ”skapar orimliga krav” odl anser mi att kar skal innehava hoga fordran gallande varandra i ett forhallande. Den karl alskar allra mest ska karl uppfora saso allra bast til! likval koper det forsavit att relationer vara tvungen erhall posa samt utvecklas. Det ar naturligt att inte uppfatta sig pa den andre alternativ irritera sig pa somlig beteenden inom borod och inte bedoma stav arl.

Jag antagande att det befinner si narvarande manga forsvinner sig; karl vill skutta a foralskelsefasen live mot djup sam innerlig lov. Sam kar inneha forut stort fokus gallande underbe den andre amna formedla undertecknad, i stallet for hur sa mi behover framfora for att fa.

For dej antar jag aven det blir viktigt att toras bliva sarbar, sluta bakdorren sam risker obetingat. Overge sargen och framfora dig han inom matchen fullt ut. Provocera do tankar och emotioner saso uppstar Ar det ”fel villi honom” alternativt befinner sig sjalv radd?

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *